ilustrativní foto - ročních období

Přírodní zahrada

je v rovnováze pouze tehdy, když zahradník dokáže přenechat tvořivost samotné přírodě a sám zahradník je pouze její pomocník.

Tyto stránky jsou věnovány zahradě, přírodě a všem, kdo se zajímají o přírodní zahrady a permakulturu.

Zahrada je mou srdeční záležitostí. Jako naprostý laik možná dělám spoustu chyb, o to víc se raduji z drobných úspěchů, zdravých rostlin, které rostou bez berliček chemie a umělých hnojiv, z živočichů, kteří obývají naši zahradu a z laskavé náruče přírody, která nás konejší a nabízí nám mnoho darů.

Naši zahradu jsme nechali certifikovat jako Ukázkovou přírodní zahradu, proto nás a zahradu můžete navštívit po předchozí domluvě.

Na stránkách najdete nejrůznější informace, které budu postupně doplňovat o postřehy a články i fotografie.

Iva Peterková

logo - přírodní zahrada